Integritetspolicy

Gilltigt från November 1, 2019

Vi är angelägna om att skydda våra registrerade användares och besökares personliga integritet. Vi åtar oss därför att följa denna integritetspolicy. Policyn informerar dig om villkoren kring hanteringen av dina personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

Integritetspolicyn gäller för användandet av fundergoal.se. Användning av Fundergoal.se (nedan även kallat "tjänsten") innebär att du har förstått och samtyckt till att ha läst villkoren i denna integritetspolicy. Om du representerar en juridisk person ansvarar du för att göra dina fysiska representanter, anställda mm. medvetna om innehållet som anges häri.

Vad är en personuppgift?

I denna integritetspolicy avses med dina ”personuppgifter”, all information om dig genom vilken du är direkt eller indirekt identifierbar, vilket inkluderar, men är inte begränsat till, ditt namn, din adress och e-postadress (och i förekommande fall, dina kontouppgifter) samt annan information genom vilken du kan identifieras och som du lämnar till oss eller som du på annat sätt lämnar via tjänsten.

Vad täcks inte av denna Integritetspolicy?

Denna Integritetspolicy täcker inte den personuppgifts behandling som vi utför i egenskap av personuppgifts biträde.

För dina personuppgifter som är hänförlig till ditt medlemsskap och din förening är det din förening som är personuppgiftsansvarig och vi är personuppgifts biträde.

För personuppgifter som är kopplat till ditt konto, inloggning, köp och när du besöker våra tjänster är vi personuppgiftsansvariga.

När, varför och vilken information samlar vi in och hur behandlar vi dina personuppgifter

Vi förklarar här nedan hur och när vi behandlar dina personuppgifter, för vilka syften och med vilket rättsligt stöd vi gör det.

Användning av personuppgifter

För att tillhandahålla våra tjänster och produkter och möjliggöra att du kan registrera ett konto, logga in och genomföra köp hanterar vi:

 • Kontaktuppgifter (namn, ålder, telefonnummer och adress)
 • Inloggningsuppgifter
 • Förening och lagtillhörighet
 • Information om er skolklass
 • Användarinformation som du själv väljer att lämna kopplat till din profil
 • Cookie-data
 • Information om din webbläsare, enhet och ip-adress

Den här typen av information är nödvändig för att kunna skapa ett konto och använda tjänsten fullt ut. Lagliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse.

För att kunna ge dig service och support, visa relevanta erbjudanden och annonser samt sedvanlig kundrelationshantering och för att utveckla tjänsten behandlar vi:

 • Kontaktuppgifter (namn, e-post, ålder, telefonnummer och adress)
 • Information om ditt idrottsliga engagemang
 • Information om er skolklass och era aktiviteter
 • Information om ditt användande av våra tjänster och tidigare köp
 • Cookie-data
 • Information om din webbläsare, enhet och ip-adress

Vi har gjort bedömningen att ett berättigat intresse finns som grund att behandla dessa uppgifter för dessa ändamål i form av upprätthållande av kundrelationen, marknadsföring och utveckling.

För att kunna möjliggöra för den/de förening(ar) du är ansluten till att söka offentligt stöd från nationella organisationer behandlar vi:

 • Namn
 • Personnummer
 • Information om ditt deltagande i föreningens aktiviteter

Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse finns som grund att behandla dessa uppgifter för dessa ändamål i form av att föreningen ansöker om pengar.

Profilering

För att förbättra och utveckla tjänsten på bästa sätt analyserar vi hur du och andra använder tjänsten och olika funktioner och vid sådana analyser kan dina personuppgifter omfattas under profilering.

Avsluta e-postutskick

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår ditt användande av tjänsten. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

För att kunna tillhandahålla support, kommunikation och administration använder vi oss ibland utav tjänster från tredje part. I dessa fall kommer ingen information på egen hand behandlas av den tredje parten utan endast på våra instruktioner och i syfte att fullfölja våra åtaganden. Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot de våra allmänna villkor eller när vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

Tredjelandsöverföring

Vi kommer endast behandla personuppgifter på utrustning som fysiskt befinner sig inom EU/ESS eller av EU-kommissionen godkänt tredje land.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy eller tills dess att du själv väljer att bli raderad.

För eventuella köp som gjorts kan uppgifter behövas sparas för att vara förenlig med bokföringslagen.

Säkerhet

Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Alla personuppgifter som lämnas till oss lagras på säkra servrar. Det är dessvärre inte helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi därför inte garantera säkerheten för personuppgifterna som överförs till och via Hemsidan. All överföring sker med andra ord på egen risk. När vi mottagit dina personuppgifter kommer vi däremot ha strikta rutiner och säkerhetsfunktioner i syfte att försöka förhindra obehörig åtkomst till dina uppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära ett registerutdrag till de uppgifter vi behandlar om dig och att dina personuppgifter ska rättas till om de är felaktiga. Du har även rätten att begära att de ska raderas eller göra invändningar gällande vårbehandling av dina personuppgifter.

För personuppgifter som hanteras av din förening där vi agerar personuppgiftsbiträde är det till din förening du ska vända dig i första hand.

Även om vi alltid kommer försöka tillgodose dina önskemål kan det finnas undantag till rättigheterna vilket innebär att vi enligt lag kan komma behöva fortsätta behandla dina uppgifter (t.ex. bokföringslagen vid fakturering eller för föreningen vid ansökan om statligt bidrag "LOK").

Du kan också alltid vända dig direkt till Datainspektionen, kontaktuppgifter hittar du på https://www.datainspektionen.se

Skapad med ❤️i Göteborg 🇸🇪| Fundergoal AB | Kaptensgatan 25, 414 59 Göteborg, Sverige| Org. No. 559221-3366

Vi använder cookies för att analysera trafik, personalisera innehåll och skapa annonser som är relevanta för dig. Genom att fortsätta besöka vår hemsida godkänner du att vi får använda cookies.