Vilkor

Gilltigt från November 1, 2019

1. VILLKOR

1.1

Vad dessa villkor täcker

Dessa är de Villkor med vilka vi levererar våra produkter till dig, via vår webbplats, för närvarande www.fundergoal.se

1.2

Varför du bör läsa dem

Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du skickar din beställning till oss. Dessa villkor berättar vilka vi är, hur vi kommer att tillhandahålla produkter till dig, hur du och vi kan ändra eller avsluta kontraktet, vad du ska göra om det uppstår ett problem och annan viktig information. Om du tror att det förekommer ett misstag i dessa villkor, vänligen kontakta oss för att diskutera detta.Genom att använda vår webbplats accepterar du att vara bunden av dessa Villkor.  Om du inte samtycker till dessa Villkor, vänligen lämna webbplatsen omedelbart och köp inte några av våra produkter.

1.3

Vad är Fundergoal?  

Fundergoal är en unik webbplats som hjälper ungdomsorganisationer, skolklasser och ungdomsgrupper att samla in pengar för evenemang så som; dagsutflykter, campingresor och sportutrustning eller elektronisk utrustning.

1.4

Hur fungerar det?  

En utsedd ledare för organisationen (bosatt i Sverige, över 18 år och juridiskt behörig under hela kontraktets löptid) kan gå till vår webbplats och skapa en finansieringssida för organisationen. De kommer att behöva ange sitt kompletta namn, personliga adress, e-postadress, ungdomsorganisationens namn och adress, evenemanget/utflykten, bankuppgifter och de totala pengarna de vill samla in.När detta är klart skapas en personlig instrumentpanel/försäljningssida för gruppen. Sedan kan medlemmarna i organisationen (över 13 år) registrera sig via sina e-postadresser för att få enlänk till deras organisations försäljningssida. Alla medlemmar i organisationen(över 13 år) kan sedan be sin familj, släktingar och vänner (över 18 år) köpa produkter från deras försäljningssida. Köparna kommer endast att förse säljarna med sin e-postadress för de valda produkterna och vi skickar sedan, med köparens strikta tillstånd, ett e-postmeddelande med en länk till köpsidan på säljarens personliga instrumentpanel, så att köparen kan slutföra köpet.


Med hjälp av deras personliga instrumentpanel/försäljningssida kan medlemmarna dagligen övervaka hur mycket pengar som samlas in, vilket motsvarar medel för kampanjen, under tiden kampanjen är öppen.

1.5

Vad är provisionen?

Islutet av insamlingskampanjen kommer tjugofemprocent (25 %) av de totala pengarna som mottagits att gå till det särskilda evenemanget/utflykten.

1.6

Hur överförs pengarna?

Trettiotvå (32) dagar efter att insamlingskampanjen har avslutats kommer vi att överföra tjugofem procent (25 %) av de totala pengarna som mottagits till den ansvariga personens bankkonto (eventuella returer dras av från summan). Banköverföringen kommer att ta ungefär tre (3) arbetsdagar för att komma in på ungdomsorganisationens bankkonto. Genom att köpa en produkt ger du den utsedda ungdomsorganisationsledaren fullmakt att använda de pengar som samlats in för att finansiera det särskilda evenemanget/utflykten. Den utsedda ungdomsorganisationsledaren är ensam ansvarig för förvaltningen av medlen. Vi har inga skyldigheter och erbjuder inga garantier, oavsett slag, till medlemmarna i ungdomsorganisationen.

2. INFORMATION OM OSS OCH HUR MAN KONTAKTAR OSS

2.1

Vilka vi är

Vi är Fundergoal AB ett företag registrerat i Sverige. Vårt företags org.nr. 559221-3366 och vårt registrerade säte finns på Medicinaregatan 2, 41346 Göteborg, Sverige.

2.2

Hur du kommer i kontakt med oss

Dukan kontakta oss genom att skriva eller skicka e-post till vårt kundserviceteam på Medicinaregatan 2, 413 46 Göteborg, Sverige eller via e-post till info@fundergoal.se

2.3

Hur vi kan kontakta dig

Om vi behöver komma i kontakt med dig kommer vi att göra det via telefon eller genom att skriva till dig på e-postadressen eller postadressen du angav till oss i din beställning.

2.4

”Skriva” inkluderar e-postmeddelanden

När vi använder orden "skriva" eller "skriftligt" i dessa termer inkluderar detta e-postmeddelanden.

3. VÅRT KONTRAKT MED DIG

3.1

Hur gör du beställningen.

Duger säljaren din e-postadress efter att du har valt de produkter du är intresserad av. Detta genererar ett e-postmeddelande med en länk för att slutföra ditt köp. Detta kommer automatiskt att kopplas till den specifika säljarens insamlingspanel.

3.2

Hur vi accepterar din beställning.

Vårt godkännande av din beställning kommer att ske när vi skickar e-post till dig för att acceptera den, varpå även ett kontrakt kommer att uppstå mellan dig och oss. Alla beställningar är beroende av produkternas tillgänglighet. Du måste vara över 18 år och bo i Sverige för att köpa våra produkter.

3.3

Om vi inte kan acceptera din beställning.  

Om vi inte kan acceptera din beställning, kommer vi att informera dig om detta via e-posten du angav och kommer inte att debitera dig för produkten. Det kan bero på att produkten är slut i lager, på grund av oväntade begränsningar på våra resurser som vi inte rimligen kunnat planera för, på grund av att en kreditreferens vi har fått för dig inte uppfyller våra minimikrav, på grund av att vi har identifierat ett fel i pris eller beskrivning av produkten eller eftersom vi inte kan uppfylla den leveransfrist du har angett.

3.4

Ditt ordernummer.

Vi tilldelar ett ordernummer till din beställning och berättar vad det är när vi accepterar din beställning. Det är till hjälp om du kan berätta ditt ordernummer för oss när du kontaktar oss om din beställning.

3.5

Vi säljer endast i Sverige. Vår webbplats är enbart för försäljning och marknadsföring av våra produkter i Sverige. Tyvärr accepterar vi inte beställningar från adresser utanför Sverige.

4. VÅRA PRODUKTER

4.1

Produkter kan variera något frånsina bilder

Bilderna på produkterna på vår webbplats är endast för illustrativa ändamål. Även om vi har gjort alla ansträngningar för att visa färgerna exakt kan vi inte garantera att en enhets display av färgerna exakt återspeglar produkternas färg. Din produkt kan variera något från dessa bilder. Även om vi har gjort allt för att vara så noggranna som möjligt, har alla storlekar, vikter, kapacitet och mätningar som anges på vår webbplats en tolerans på fem procent (5 %).

4.2

Produktförpackningar kan variera

Produktens förpackning kan variera från det som visas på bilder på vår webbplats.

4.3

Rättigheter i produkterna och webbplatsen

Produkterna och innehållet på vår webbplats är skyddat av varumärke, upphovsrätt, databas och andra immateriella rättigheter och du erkänner att materialet och innehållet som tillhandahålls som en del av vår webbplats ska förbli hos oss eller våra licensgivare. Du kan visa innehållet på webbplatsen på en datorskärm, lagra sådant innehåll i elektronisk form på disken (men inte någon server eller annan lagringsenhet ansluten till ett nätverk) eller skriva ut enkopia av sådant innehåll för din egen personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du håller intakt alla och eventuella upphovsrätts- och äganderättmeddelanden. Du får inte på annat sätt kopiera, skrapa, modifiera, reproducera eller distribuera eller använda för något syfte något av materialet eller innehållet på webbplatsen.

4.4

Produkter på vår webbplats

Ibland kan vi ta bort vissa produkter och ersätta dem med nya produkter efter eget gottfinnande. Om du har gjort en beställning och beställningen bekräftas kommer din produkt att levereras även om den inte längre visas på vår webbplats. Om produkten inte finns på vår webbplats och du inte har gjort en beställning kommer den inte att finnas tillgänglig.

5. DINA RÄTTIGHETER ATT GÖRA ÄNDRINGAR

Kontakta oss om du vill ändra produkten du beställt. Vi kommer att meddela dig omändringen är möjlig. Om det är möjligt kommer vi att meddela dig om eventuella förändringar i produktens pris, leveranstiming eller något annat som är nödvändigt till följd av din begärda ändring och ber dig bekräfta om du vill gå vidare med ändringen. Om vi inte kan göra ändringen eller om konsekvenserna av att göra ändringen är oacceptabla för dig, kanske du vill avsluta kontraktet (se avsnitt 8).

6. VÅRA RÄTTIGHETER ATT GÖRA ÄNDRINGAR

6.1

Mindreförändringar av produkterna. Vi kan ändra produkten:

(a) för att återspegla förändringar i relevanta lagar och lagstadgade krav; och

(b) för att genomföra mindre tekniska justeringar och förbättringar, till exempel för att hantera ett säkerhetshot.

6.2

Mer väsentliga förändringar av produkterna och dessa villkor. Dessutom, som vi informerade dig i beskrivningen av produkten på vår webbplats, kan vi göra följande ändringar av dessa villkor eller produkten, men om vi gör det kommer vi att meddela dig och du kan då kontakta oss för att avsluta kontraktet innanändringarna träder i kraft och få en återbetalning för produkter som betalats för men inte erhållits.

7. TILLHANDAHÅLLA PRODUKTERNA

7.1

Leveranskostnader

Leveranskostnaderna kommer att vara som visas på vår webbplats eller på din faktura. Vi skickar alla produkter med 2:e klassens post.

7.2

När vi kommer att tillhandahålla produkterna

Under beställningsprocessen kommer vi att informera dig om den beräknade leveransen som vi kommer att tillhandahålla produkterna till dig. Vi strävar efter att leverera produkten(erna) inom fyra (4) arbetsdagar efter beställningsbekräftelse.

7.3

Vi ansvarar inte för förseningar utanför vår kontroll

Om vår leverans av produkterna försenas av en händelse som är utanför vårkontroll, en Force Majeure (övermäktiga eller obemästerliga krafter), kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Under förutsättning att vigör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar orsakade av händelsen, men om det finns en risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att avsluta kontraktet och få en återbetalning för produkter du har betalat för men inte fått.

7.4

Om du inte är hemma närprodukten(erna) levereras

Om ingen är tillgänglig på din adress för att ta emot leveransen och produkterna inte kan föras in via din brevlåda, lämnar vi en notis till dig som informerar om hur du kan ordna om leveransen eller hämta produkterna från en lokal leveransdepå.

7.5

Om du inte ordnar leveransen igen

Om du inte hämtar produkterna från oss som arrangerat eller om du, efter en misslyckad leverans till dig, inte arrangerar leveransen eller hämtar den från en leveransdepå, kommer vi att kontakta dig för ytterligare instruktioner och kan debitera dig för lagringskostnader och eventuella ytterligare leveranskostnader. Om vi trots våra rimliga ansträngningar inte kan kontakta dig eller arrangera om leverans eller hämtning kan vi avsluta kontraktet och avsnitt 10.2 kommer att gälla.

7.6

Dina juridiska rättigheter om vi levererar produkt(er) sent

Du har juridiska rättigheter om vi levererar någon produkt för sent. Om vi missar leveransfristen för någon/några produkt(er) kan du behandla kontraktet som avslutat med en gång om något avföljande gäller:

(a) vi har vägrat leverera produkten/produkterna;

(b) leverans inom leveransfristen var väsentlig (med beaktande av alla relevanta omständigheter); eller

7.7

Fastställa en ny tidsfrist för leverans

Om du inte vill behandla kontraktet som avslutat direkt, eller inte har rätt att göra det, kan du ge oss en ny leveransfrist, som måste vara rimlig, och du kan behandla kontraktet som avslutat om vi inte uppfyller den nya tidsfristen.

7.8

Avslutande av kontraktet för sen leverans

Om du väljer att behandla kontraktet som avslutat för sen leverans enligt avsnitt 7.6 eller avsnitt 7.7 kan du avbryta din beställning för vilken av produkterna som helst eller avvisa produkt(er) som har levererats. Om du vill kan du avvisa eller avbryta beställningen för några av dessa produkter (inte alla), såvida inte uppdelningen av dem skulle minska deras värde avsevärt. Efter det kommer vi att återbetala de belopp du har betalat till oss för den/de annullerade produkten(erna) och deras leverans. Om produkten har levererats till dig, skicka tillbaka produkten till oss så betalar vi kostnaderna för standardporto. Skicka e-post till oss på info@fundergoal.se för mer information om returen.

7.9

När du blir ansvarig för produkten

Du kommer att vara ansvarig för produkterna från det att vi har mottagit betalning i sin helhet och vi levererar produkten till den adress du gav oss.

7.10

Anledningar till att vi kan avbryta leveransen av produkter till dig

Vi kan behöva avbryta leveransen av en produkt för att:  

(a) hantera tekniska problem eller göra mindre tekniska förändringar;  

(b)uppdatera produkten för att återspegla förändringar enligt relevanta lagar och lagstadgade krav;  

(c) göra ändringar av produkten på begäran av dig eller som meddelats av oss till dig (se avsnitt 6).

7.11

Dina rättigheter om vi avbryter leveransen av produkter

Vi kommer att kontakta dig i förväg för att berätta att vi kommer att avbryta leveransen av produkten, såvida inte problemet är brådskande eller en nödsituation. Om vi måste avbryta / stänga av produkten längre än 21 dagar kommer vi att justera priset så att du inte betalar för produkter medan de är avstängda. Du kan kontakta oss för att avsluta kontraktet för en produkt om vi avbryter den, eller säger att vi kommer att avbryta den, i båda fallen för enperiod på mer än tjugoen (21) dagar och vi kommer att återbetala de belopp du har betalat i förskott för produkten för perioden efter att du har avslutat kontraktet.

7.12

Vi kan också avbryta leveransen av produkterna om du inte betalar

Om det finns ett problem med din betalning och du fortfarande inte betalar inom fjorton (14) dagar efter att vi påminner dig om att betalningen förfaller kan vi avbryta leveransen av produkterna tills du har betalat oss de utestående beloppen. Vi kommer att kontakta dig för att meddela att vi avbryter leveransen av produkterna. Om du bestrider den obetalda fakturan kommer vi inte att debitera dig för produkterna under den period de är avstängda. Om en tvist löses till vår fördel, samt om produkterna avbryts kan vi också debitera dig ränta på dina förfallna betalningar (se klausul 12.5).

8. DINA RÄTTIGHETER ATT AVSLUTA KONTRAKTET

8.1

Du kan alltid avsluta ditt kontrakt med oss

Dina rättigheter när du avslutar kontraktet kommer att bero på vad du har köpt, om det är något fel med det och när du bestämmer dig för att avsluta kontraktet:

(a) Om det du har köpt är fel beskrivet kan du ha en juridisk rätt att avsluta kontraktet, se avsnitt 11;

(b) Om du vill avsluta kontraktet på grund av något vi har gjort eller har sagt att vi ska göra, se avsnitt 8.2;

(c) Om du precis har ändrat dig om produkten, se avsnitt 8.3;

(d) I alla andra fall (om vi inte har gjort fel och det inte finns någon rätt att ändra dig), se avsnitt 8.4.

8.2

Att avsluta kontraktet på grund av något vi har gjort eller kommer att göra

Om du avslutar ett kontrakt av en anledning som anges under (a) till (e) nedan kommer kontraktet att upphöra omedelbart och vi kommer att återbetala dig helt för alla produkter som inte har tillhandahållits och du kan också ha rätt tillersättning. Skälen är:  

(a) vi har berättat för dig om en kommande ändring av produkten eller dessa villkor som du inte samtycker till (se avsnitt 6.2);  

(b) vi har berättat om ett fel i priset eller beskrivningen av produkten du har beställt och du vill inte fortsätta;  

(c) det finns en risk att leveransen av produkterna kan försenas avsevärt på grund av händelser utanför vår kontroll;  

(d) vi har avbrutit leveransen av produkterna av tekniska skäl, eller meddelar dig att vi kommer att avbryta av dem av tekniska skäl, i båda fallen under en period på mer än tjugoen (21) dagar; eller  

(e) du har en juridisk rätt att avsluta kontraktet på grund av något vi har gjort fel (inklusive för att vi har levererat sent) (se avsnitt 7.6).

8.3

Utöva din rätt att ändra dig (konsumentverket.se)

För våra produkter som köps online har du en juridisk rätt att ändra dig, ångerrättsperioden. Du har fjorton (14) dagar ångerrättsperiod efter den dag då du (eller någon du utser) får produkten för att ändra dig om produkten. Under förutsättning att produkten/produkterna förblir förslutna för kvalitet, färskhet och hygienändamål kan du returnera produkten. När du har öppnat upp produkten/produkterna kan du inte returnera dem och får ingen återbetalning. Ide fall vi accepterar returen av produkten/produkterna kommer vi att återbetala dina pengar och återbetala de grundläggande leveranskostnaderna för leverans för att få produkten/ produkterna från dina lokaler till våra utsedda lokaler.Observera att vi inte kommer att återbetala dina leveranskostnader om du använder mer än de grundläggande leveranskostnaderna, till exempel en tjänst för leverans nästa dag.

8.4

Att avsluta avtalet där vi inte har gjort fel och det inte finns någon rätt att ändra sig

Även om vi inte har fel och du inte har rätt att ändra dig (se avsnitt 8.3) kan du fortfarande avsluta avtalet innan det är slutfört, men du kan behöva betala oss ersättning. Ett kontrakt för produkt(er) slutförs när produkten är levererad och betalad. Om du vill avsluta ett kontrakt innan det är slutfört där vi inte har fel och du inte har ångrat dig, kontakta oss helt enkelt för att meddela oss. Kontraktet upphör omedelbart och vi kommer att återbetala de belopp som du betalat för produkter som inte tillhandahållits, men vi kan dra av från återbetalningen eller, om du inte har gjort en förskottsbetalning, debiteras du en avgift som kompensation för de kostnader vi kommer att ådra oss som resultat av att du avslutade kontraktet.

9. HUR MAN AVSLUTAR AVTALET MED OSS (INKLUSIVE OMMAN HAR ÅNGRAT DIG)

9.1

Berätta att du vill avsluta kontraktet

För att avsluta kontraktet med oss, vänligen meddela oss genom att göra något avföljande:

(a) E-post. Kontakta kundtjänst på info@fundergoal.se Vänligen ange ditt namn, hemadress, beställningsuppgifter och, där tillgängligt, ditt telefonnummer och e-postadress.

(b) Via post. Skriv till oss på Medicinaregatan 2, 413 46 Göteborg, Sverige, inklusive information om vad du köpte, när du beställde eller fick det och ditt namn och adress.

9.2

Retur av produkter efter avslutat kontrakt

Om du avslutar kontraktet av någon anledning efter att produkter har skickats till dig eller du har fått dem, måste du returnera dem till oss. Du måste skicka dem tillbaka till oss på Medicinaregatan 2, 413 46 Göteborg, Sverige. Skicka e-post till oss på info@fundergoal.seför information om retur. Om du utövar din rätt att ångra dig, om du har meddelat oss inom fjorton (14) dagars ångerrättsperiod, kommer du att ha ytterligare fjorton (14) dagar för att returnera produkterna. Om du inte skickar tillbaka produkten inom den ytterligare fjorton (14) dagars perioden löper din rätt att avbryta och ta emot pengar ut.

9.3

När vi kommer att betala kostnaderna för retur

Ide fall vi accepterar returen av produkten/produkterna kommer vi att återbetala dina pengar och återbetala de grundläggande leveranskostnaderna för leverans för att få produkten/ produkterna från dina lokaler till våra utsedda lokaler.Observera att vi inte kommer att återbetala dina leveranskostnader om du använder mer än de grundläggande leveranskostnaderna, till exempel en tjänst för leverans nästa dag. Vi betalar returkostnaderna:

(a) om produkten/produkterna är felaktigt beskrivna;

(b) om du avslutar kontraktet eftersom vi har berättat för dig om en kommande ändring av produkten eller dessa villkor, ett fel i prissättningen eller beskrivningen, en leveransförsening på grund av händelser utanför vår kontroll eller eftersom du har en juridisk rätt att gör det som ett resultat av något vi har gjort fel; eller

(c) om du utövar din ångerrätt inom den fjorton (14) dagars ångerrättsperiod efter mottagandet av produkten.   Du måste under alla andra omständigheter betala tillbaka kostnaderna.

9.4

Vad vi tar betalt för insamling

Om du ansvarar för kostnaderna för retur och vi samlar in produkten från dig debiterar vi dig de direkta kostnaderna för insamlingen. Kostnaderna för insamling kommer att vara desamma som våra avgifter för standardleverans.

9.5

Avdrag från återbetalningar om du utövar din rätt att ångra dig

Om du utövar din rätt att ångra dig:

(a) Vi kan minska din återbetalning av priset (exklusive leveranskostnader) för att återspegla eventuell minskning i produktens eller produkternas värde, om detta har orsakats av din hantering av dem på ett sätt som inte skulle tillåtas i en butik.

(b) Den maximala återbetalningen för leveranskostnader är leveranskostnaderna med den billigaste leveransmetoden som vi erbjuder. Om vi till exempel erbjuder leverans av en produkt inom fyra (4) arbetsdagar till en kostnad men du väljer att få produkten levererad inom 24 timmar till en högre kostnad, kommer vi bara att återbetala det du skulle ha betalat för det billigare leveransalternativet.

9.6

När din återbetalning kommer att göras

Vi återbetalar dig så snart som möjligt. Om du utövar din ångerrätt inom den fjorton (14) dagars ångerrättsperioden kommer din återbetalning att göras inom fjorton (14) dagar från den dag då vi får tillbaka produkten från dig i gott skick eller, om tidigare, dagen då du förser oss med skriftliga bevis för att du har skickat tillbaka produkten till oss. För information om hur du returnerar en produkt till oss, se avsnitt 9.2.

10. VÅRA RÄTTIGHETER ATT AVSLUTA KONTRAKTET

10.1

Vi kan avsluta kontraktet om du bryter det

Vi kan när som helst avsluta avtalet om en produkt genom att skriva till dig om:

(a) du inte betalar till oss när den är förfallen och du fortfarande inte betalar inom fjorton (14) dagar efter att vi påminner dig om att betalning förfaller;

(b) du tillåter oss inte inom rimlig tid att leverera produkterna till dig; och

(c) om vi misstänker bedrägeri eller kriminella aktiviteter.

10.2

Du måste kompensera oss om du bryter kontraktet

Om vi avslutar kontraktet i de situationer som anges i avsnitt 10.1 kommer vi att återbetala de pengar du har betalat i förväg för produkter som vi inte har tillhandahållit, men vi kan dra av eller debitera dig 72 SEK inklusive moms som kompensation för de kostnader vi kommer att ådraga oss som ett resultat av att du bryter kontraktet.

10.3

Vi kan dra tillbaka produkten

Vi kan skriva till dig för att informera dig om att vi kommer att sluta leverera produkten. Vi kommer att meddela dig minst sju (7) dagar innan vi stoppar leveransen av produkten och kommer att återbetala de belopp du har betalat i förväg för produkten som inte kommer att tillhandahållas.

11. OM DET ÄR PROBLEM MED PRODUKTEN

11.1

Hur du meddelar oss om problem

Om du har några frågor eller klagomål om produkten, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till info@fundergoal.se eller skriva till Medicinaregatan 2, 413 46 Göteborg, Sverige.

11.2

Sammanfattning av dina juridiska rättigheter

Vi har en juridisk skyldighet att leverera produkter som är i överensstämmelse med detta avtal. Under Konsumentköplagen har du en juridisk rätt att avvisa varor som är av otillfredsställande kvalitet, olämpliga för syftet eller som inte är som beskrivits och få en fullåterbetalning baserad på Konsumentköplagen.

11.3

Din skyldighet att returnera avvisade produkter. Om du vill utöva dina juridiska rättigheter ovan, för att avvisa produkten(erna) måste du skicka tillbaka dem till oss. Vi betalar portokostnaderna. Kontakta kundtjänster genom att skriva till oss på info@fundergoal.seeller genom att skriva till Medicinaregatan 2, 413 46 Göteborg, Sverige för mer information.

12. PRIS OCH BETALNING

12.1

Var hittar du priset för produkten

Priset på den produkt/de produkter som inkluderar moms kommer att vara det pris som anges på beställningssidorna när du gjorde din beställning. Vi vidtar rimlig försiktighet för att säkerställa att priset på den produkt som du rekommenderas är korrekt. Se dock avsnitt 12.3 för vad som händer om vi upptäcker ett fel i priset för produkten du beställer.

12.2

Vi kommer att vidarebefordra ändringar i momssatsen

Ommomssatsen ändras mellan ditt beställningsdatum och det datum vi levererarprodukten kommer vi att justera momssatsen som du betalar, såvida du inte redanhar betalat för produkten i sin helhet innan ändringen av momssatsen träder ikraft.

12.3

Vad händer om vi tog fel på priset

Det är alltid möjligt att vissa av de produkter vi säljer kan vara felaktigt prissatta trots våra bästa ansträngningar. Vi kontrollerar normalt priser innan vi accepterar din beställning så att vi debiterar det lägre beloppet om produktens korrekta pris vid ditt beställningsdatum är mindre än vårt angivna pris vid ditt beställningsdatum. Om produktens korrekta pris vid ditt beställningsdatum är högre än det pris som anges för dig kommer vi att kontakta dig för dina instruktioner innan vi accepterar din beställning. Om vi accepterar och behandlar din beställning där ett prissättningsfel är uppenbart och ej kan misstas och rimligen kunde ha upptäckts av dig som en felaktig prissättning, kan vi avsluta avtalet, återbetala dig alla belopp du har betalat och kräva returer av eventuella(a) produkt(er) som tillhandahållits till dig.

12.4

När du måste betala och hur du måste betala
Vi accepterar betalning med American Express,MasterCard, Visa, Paypal och Applepay. Du måste betala för produkterna innan viskickar dem. Vi debiterar inte ditt kredit- eller betalkort förrän vi skickar produkterna till dig. Du bekräftar att du är ägare till kredit-, betalkort-eller PayPal-kontot. Alla kredit- / betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och godkännande. Om ditt betalkort nekas eller inte av någon anledning godkänner betalningen till oss kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar eller icke-leverans av produkten.

12.5

Vad du ska göra om du tycker att en faktura är felaktig

Om du tycker att en faktura är felaktig, kontakta oss omedelbart för att meddela oss. Du kommer inte att behöva betala ränta förrän tvisten är löst. När tvisten är löst, vid behov, kan vi ta ut rätt belopp plus ränta på korrekt fakturerade belopp från den ursprungliga förfallodagen.

13. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA ORSAKAT AV DIG

13.1

Ansvar

Vi ansvarar inte för dig enligt eller i samband med dessa Villkor eller säkerhetsavtal inklusive men inte begränsat till följande:

(a) inkomstbortfall;  

(b) förlust av kontrakt,

(c) förlust av användningen av pengar;  

(d) förlust av förväntade besparingar;  

(e) förlust av verksamhet;  

(f) förlust av möjligheter;  

(g) förlust av goodwill;  

(h) förlust av anseende,  

(i) förlust av, skada på eller korruption av data; eller  

(j) indirekt eller följdförlust, i vilket fall som helst som uppstår, vare sig sådan förlust eller skada var förutsebar eller i parternas övervägande och om det uppstod eller orsakats av kontraktsbrott, skada (inklusive bevisad försumlighet), brott mot lagstadgad tull eller på annat sätt.

13.2

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det vore olagligt att göra det

Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår bevisade vårdslöshet eller bevisade vårdslöshet hos våra anställda, agenter eller underleverantörer; för bevisat bedrägeri eller beprövad bedräglig felaktig representation; för brott mot dina juridiska rättigheter i förhållande tillprodukterna som sammanfattas i avsnitt 11.2 enligt tillämpliga lagar.

13.3

Vi är inte ansvariga för affärsförluster

Vi levererar endast produkterna för hushållsbruk och privat bruk. Om du använder produkterna för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har vi inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affär, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter. Vi förbjuder strikt att använda våra produkter för återförsäljningsändamål och vi ska vidta rättsliga åtgärder mot sådana gärningsmän.

13.4

Vi ansvarar inte för bedrägeri, stöld eller felaktig presentation

Vi låter ungdomsorganisationerna sätta upp sina insamlingssidor i god tro. Vi undersöker inte den utsedda ungdomsledaren som sätter upp kontot eller ungdomsorganisationen, dess medlemmar eller köpare. Vi ansvarar inte för, inklusive men inte begränsat till; felaktiga bankkontouppgifter, felaktig presentation, bedräglig eller påstådd bedräglig användning av de pengar som har samlats in för organisationen eller påstådd stöld eller stöld av de pengar som har samlats in för organisationen. Om pengar tas olagligt måste ungdomsorganisationen och/eller dess medlemmar ta upp detta med polisen och andra myndigheter.

13.5

Ersättning

Du skyddar oss mot eventuella kostnader (inklusive rimliga juridiska kostnader),förlust, skada eller ansvar som lidits som en följd av brott mot dina skyldigheter enligt detta avtal eller genomförandet av detta avtal.

13.6

Vi är inte ansvariga för allergener

Du erkänner och accepterar att vissa produkter kan innehålla spår av nötter eller andra allergener, därför kan vi inte garantera att produkterna är allergifria.Observera ingredienserna som tillhandahålls på produkterna på tillverkarens förpackningar och listor. Vi ansvarar inte för din fysiska reaktion på konsumtionen av produkterna och vi kan inte heller hållas ansvariga för riktigheten av ingredienserna i tillverkarens förpackningar och listor. Du erkänner och accepterar att du konsumerar produkterna på egen risk.

14. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Se vår integritetspolicy för fullständig information www.fundergoal.se/privacy

15. ÖVRIGA VILLKOR

15.1

Vi kan överföra detta kontrakt till någon annan

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter, din information och beställning enligt dessa villkor till en annan organisation efter eget gottfinnande, detta kommer inte att påverka dina rättigheter enligt avtalet.

15.2

Du behöver vårt samtycke för att överföra dina rättigheter till någon annan

Du får bara överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker till detta.

15.3

Ingen annan har några rättigheter enligt detta kontrakt (förutom någon som du ger din garanti till)

Detta kontrakt är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att verkställa någon av dess villkor. Ingen av oss kommer att behöva få godkännande från någon annan för att avsluta avtalet eller göra några ändringar av dessa villkor.

15.4

Om en domstol anser att en del av detta avtal är olagligt, fortsätter resten i kraft

Var och ett av avsnitten i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olagliga kommer de återstående avsnitten att förbli i full kraft och verkan.

15.5

Även om vi försenar genomförandet av detta kontrakt kan vi fortfarande genomföra det senare

Om vi inte insisterar omedelbart att du gör något du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig när du bryter detta kontrakt, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det kommer inte att förhindra att vi vidtar åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du till exempel missar en betalning och vi inte jagar efter dig, men vi fortsätter att tillhandahålla produkterna, kan vi fortfarande kräva att du betalar vid ett senare tillfälle.

15.6

Vilka lagar som gäller för detta kontrakt och var du kan väcka talan

Dessa villkor regleras av svensk lag och antingen du eller vi kan väcka rättsliga förfaranden för produkter, uteslutande vid svenska domstolar.

Skapad med ❤️i Göteborg 🇸🇪| Fundergoal AB | Kaptensgatan 25, 414 59 Göteborg, Sverige| Org. No. 559221-3366

Vi använder cookies för att analysera trafik, personalisera innehåll och skapa annonser som är relevanta för dig. Genom att fortsätta besöka vår hemsida godkänner du att vi får använda cookies.